Vámosatya

 • A "fekete láda" legendája


  A "feketeláda" tallérjai


  A legenda a történelem költészete.
  Majdnem minden történelmi emlékhelyhez kötődik valamilyen legenda, aminek vagy van, vagy nincs valóságos alapja. A nép képzelete kapcsol sok esetben titokzatos történeteket egy-egy olyan épülethez, vagy eseményhez, amely nem igazán ismert előttük. Látogatóként magam is fültanúja lehet Vámosatyán olyan legenda születésének, amelynek nincs igazolható valóság alapja, de szinte mindenki ismeri a faluban. A nagyszülők az Ő nagyszüleikre hivatkozva mesélik tovább.

  A várból egy hosszú alagút vezet egészen a munkácsi várig,- mesélik az idősebbek. Még a bejáratát is megmutatták, ami nem volt más, mint a várpalota bejárati ajtajának boltíves homlokzatmaradványa.
  A várhoz kapcsolódó legenda egy fekete ládáról is szól, ami temérdek kincset rejt. Akkor születhetett a Büdy várhoz fűződő fekete láda legendája, amikor 1564-ben, Miksa király uralkodása alatt Zápolya erdélyi hadaival és a II. Szolimántól mellérendelt krími tatárokkal a gyönge vár alá érkezett. Akkori birtokosai, Büdy Mihály és a vár kapitánya azzal a feltétellel adták meg magukat, hogy a várból minden ingóságukkal kivonulhassanak. Állítólag Büdy a feleségével együtt tömérdek kincset őrizgetett itt, amelyet Corvin Jánostól örököltek.

  Büdy-tallér


  A nép azt mesélte, hogy a közelgő erdélyi hadakban bízó Lónyay László, Büdy erdejét szinte teljesen elpusztítatta, mire a várúr ezt üzente neki: "Békében légy, mert ha megrúgom a fekete ládát, abból rögtön húszezer jó vitéz ugrik elő és velük majd én jól rendbe szedetlek!" Ez a kincs valóban ott van a várban, csak jelképesen. Ez a kincs maga a legenda.

  Igazi kincses ládát készíttettünk a gyűjtemény részeként megtekinthető, a legenda meghallgatható.
  Érdemes építeni rá. A fekete láda tallérja jelképes fizetőeszköze lehet egy-egy helyi rendezvénynek. Belépőjegyül szolgálhat, vagy ennek a turisták számára való árusításával a vár fenntartásához lehet némi bevételre szert tenni. A legenda továbbélésére elkészíttettük az éremverő készletet. Minden érdeklődő maga készítheti el (verheti) a saját tallérját.


  Érmeverés


  Vámosatya, 2005.05.03.

  Dr Berényi László

Copyright(c) Dr. Berényi László
Designed by: www.alltemplateneeds.com