Vámosatya

 • Tájház és látványtár

  Ma a tájházban a vendégeket nyitott kapu, vámőrház és vámsorompó várja. A diófa árnyékában megpihenhetnek a látogatók a történelmi séta előtt.

  Tájház épülete


  A vámot, mint belépődíjat a nyári konyhából kialakított helytörténeti szobában lehet megfizetni. Büdy tallér helyben saját éremveréssel alakítható ki. A legenda szerinti kincses láda mára kiürült változata várja az adományokat, a feltöltést a vitézek zsoldjára. A bejárat két oldalán láthatjuk Büdy Mihály és fia, ispánok festett képét. Ők építtették a falu határában 1500 körül a várat. A lakásban az előszobában vámos egyenruhák, rangjelzések, szeszmérő várja az érdeklődőket. A helytörténeti szobában a kincses ládák mellett, helyi írások, főúri szék, buzogány, lőfegyverek és a falon térképek, karcolatok találhatók a török hódoltság korából. Az 1222-es tatárjárás után a tatárok, majd évekig a törökök portyáztak hazánkban és Európa területén. Ekkor épülhetett a falu határában a védelmet biztosító vár. Más kutatók szerint Büdy Mihály Bereg megyei főispán vadászháza volt, a családja kényelmét szolgálta. Balra az ajtó mögött a korábbi évszázadokból az elkeseredett harcokról láthatunk képeket. Mellette ennek eszközei, előltöltős, kakasos, golyós lőfegyverek puskák és pisztolyok láthatók a középkorból. Érdekességük, hogy a vasszerkezetek megtisztítása, felújítása mellett a helybéli ügyeskezű férfiak faragták ki a markolatokat, tusákat. A sarokban a Büdy vár két lehetséges változatának rajzát láthatjuk 100 év különbséggel, eltérő szerzőktől. A színes térképoldal különlegessége az, hogy Európa fából készült a linómetszete az 1200-as években, melyről készült a másolat. A törökök előretolt futárainak jelentését összegezték a hátországban, ezért 50-100 km eltérésekkel tartalmazza a folyókat, hegyeket. Utólag mondhatjuk szerencsénkre. Ki tudja, pontos térképek birtokában hányszor fosztották volna ki hazánkat, égették volna fel termőföldjeinket. A hátsó szobában a szekrényben korabeli ágyú makettjét láthatjuk, kő és vas ágyúgolyókkal. Ilyennel és ezekkel rombolták le 1600 körül a Büdy-várat. A kincses ládában Büdy-tallér és érmek sokasága a helyszínen. A főúri szék fölött a vár keresztszemes kézimunkában kivarrt képe, Büdy Mihály és fia képe látható a rövid történetükkel. A falon, asztalon helytörténeti írások, a bejárati ajtón a vámszedés története olvasható. Községünk – a hagyományokat ápolva - a Vámosok Egyesületének tagja. Ezért a főépület múzeuma ma vám-, rendvédelmi és hadtörténeti állandó kiállításnak ad helyet.

  Az előszobában a vámszedésnek állítottunk emléket. Vámosok egyenruháit, kitüntetéseit, a vámzárak számtalan változatát tekinthetik meg. Egyedi darab az üvegbe zárt egyenruha és fegyverzet. Itt őrizzük a vendégkönyvet az alapítók, a Vám és Pénzügyőrség vezetőinek és látogatóink bejegyzéseivel. Látható a szeszmérőóra és egyéb eszközök. A határőr egyenruhák mellett büszkén dicsekedhetünk Bencze József volt országos rendőrfőkapitányunk, és a VPOP utolsó parancsnokának dr Nagy Jánosnak a korábbi egyenruhájával. Jobbra az utca felé levő „tiszta” szobában található tárgyak alapján a rablótól a pandúron át rendőrig címet adhatnánk a látnivalóknak. Elsőkét a panoptikumhoz hasonló, TV-ből ismert figurák vonják magukra a tekinteteket. Jeles színészeink bábjai láthatók rendőr, csendőr, munkásőr egyenruhákban. Az utcai falon az 1956-os események áldozatai közül néhányuk fényképét láthatjuk meg. Az ajtótól balra a tárlóban külföldi rendvédelmi szervezetek zászlói, ajándék és felszerelési tárgyai láthatók. Balra a sarokban a rablók és pandúrokkal kapcsolatos emlékek után egy NSU gyártmányú szolgálati kerékpárt láthatunk. Az első világháborúban és a csendőrségnél rendszeresített közlekedési eszköz abban az időben elegendő volt a bűnöző elfogásához. A tárlóban lószerszámai, pisztolyok és puskák találhatók szintén általunk restaurált formában. A hétlövetű forgótáras pisztoly mellett található a hosszúcsövű, úgynevezett Dióverő puska, katonai ivó és étkezőedény és két páncélsisak, szurony.

  Balra a rabló-pandúr sarokban fényképész szék található. A korabeli fotózáshoz hosszú ideig mozdulatlanul kellett maradni, amíg a magnézium fénye mellett elkészülhetett a kép. Fölötte neves rablókról emlékiratok láthatók. Az ablaknál Görbe Nóra színésznő viaszfigurája, Linda rendőri ruhája mellett külföldi rendőrségi makettek, kitüntetések, előtte tiszti nyereg található a lovasrendőrségtől. Jobbra az ajtó felé külföldi és belföldi egyensapkák, egyenruhák gyűjteményében gyönyörködhetünk.

  A hátsó szobában is elsődlegesen a hazai és külföldi határőr, vámos egyenruhák különböző díszes változatai ragadják el pillantásunkat. A helyiséget a honfoglalástól-napjaikig tartó háborús emlékszobának nevezhetjük. Balra az ajtó mögött kezdődik a kiállítás a honfoglaláskori írásokkal, térképekkel. Érdekes összehasonlítani a helytörténeti linómetszeti és az itt található térképet. A rajzon látható íj, vessző és tegez mellet a tárgyak beszerzésére, bemutatására is törekszünk. Diófa gyökeréből készült faragott kűrt lóg az ablak fölött. Szúró, vágó és lőfegyverek tucatját láthatjuk eredeti, használt formájukban. Sajátos az ablak mellett a szekrény tetejéről lelógó vadászrepülőgép gépágyújának zuhanás közben elgörbült csöve. Ez nem sarokfegyver, hanem a balesetben sérült meg, de az is lehetséges, hogy az intenzív használattól izzott fel és saját súlya miatt görbült meg. A szekrényekben a kézigránátok mellet nehéztüzérségi lövedékek hüvelye és magja látható, a szárnyasbomba, repeszbombák maradéka mellett. Kitüntetések, gránátok és forgópisztolyok mellett a fronton barkácsoló katonák készítette ajándéktárgyakat is láthatjuk esernyő és piszkavas tartó formájában. Az asztalon középen képeket találhatunk az 1848-as szabadságharcról, Kossuth Lajosról és Petőfi Sándorról. Megemlékezünk a dicsőséges Rákóczi fejedelemről és a kurucokról. A bejárati ajtó fölött az első és második világháború szomorú adatai mellett a békét kötő államfők képét láthatjuk.
  Az üveges szekrényben id. Berényi László első világháborús eredeti kitüntetéseit láthatják középen, az unokája adta használatunkba bemutatás céljából, a viselésre jogosító okiratokkal. A vitrinben eredeti 48-as honvédsapka látható a forgópisztolyok és rakétapisztolyok mellett.

  Egyenruhák  Az udvarona bejáratnál balra a pihenőpadok mögött egy aknavetőt láthatnak, az udvar közepén a fekete kerekes vastömeg egy cséplőgép meghajtásához használt áttételeket tartalmazó szöghajtómű. Korábban ugyanis gyakran keletkezett tűz a meghajtó gépekből kipattanó szikrától. A hoffer traktor oldalán egy nagy lendkerék volt, ami 10-20 méter hosszú bőrszíjjal vitte át a forgást a szöghajtón keresztül az ilyen módon távolabb került a meghajtás cséplőgépbe, csökkent a tűzveszély. A korabeli tűzoltás eszközeiből láthatók a piros lajtoskocsi és a kézi szivattyús fecskendő. Az udvar közepén gémes kút áll, fából készült ostorral és vödörrel. A verem, kas, baromfiudvar vesszőből fonott elemeit láthatjuk a kerítések gyakran készültek napraforgó szárából, kóróból. A lakó és melléképületek gyakran készültek akácfa karók közzé font hasonló elemekből, a tartósságukat növelte, ha törekes agyaggal betapasztották (paticsfal). A lakás után a melléképület(ek) következett a kemencével, itt is megtalálhatók.

  A tájház tiszta szobája lejjebb szorult a múzeum, a fegyverkiállítás miatt, de itt is hűen mutatja be az egyszerű, praktikus életet a berendezés. Keresztszemes párna, terítő a szokásos beregi díszítés. A díszpárna és terítő sajátossága, hogy az ajándékozó Szabó Gézáné sz. Berényi Olga helyben termesztett kenderből szőtte-fonta az anyagát és a tulipános mintát a templom faláról véve 80 évesen varrta ki a tájháznak. A vetett ágy mellett falvédő, kinek-kinek tehetsége szerint házi keresztszemes vagy vásári anyagból. A bölcső a bőséges gyermekáldáshoz közel az ágyhoz, hogy éjjel könnyebben kezelhető legyen. Jellemző a kétajtós szekrény alul-felül polccal. A sarokban vaskályha, a fűtésre. A kemence az elmúlt században fontos része volt a vidéki életnek. A középső részben ezért újjáépítettük és alkalmanként felfűtjük lángos vagy kenyérsütésre.

  Tiszta szoba


  Vidéken a napi élet jelentős része a konyhában folyt le, ezért itt sok praktikus dolog található egy helyen. Balra az ajtó mellett korabeli mosdóállványt találunk, lavorral és alatta vizes edényekkel. A komódon csuhéjból font kenyértartó. Érdemes figyelni alakjára, méretére. Ekkora kenyerekből sütöttek hetente 2-3 darabot egyszerre, az előbb látott bubos kemencében. A sarokban látható balra a földön a kelesztő kosár. Az előző napon dagasztóteknőben előkészített anyagot reggel a kendővel bélelt, lisztezett kosárba adagolták, a kendő sarkait ráhajtva tovább kelesztették a tésztát. Kora reggel a kemencébe befűtöttek és amikor kellően felmelegedett a hamut kikaparták az izzó darabokat oldalra széttolták és a lapos kenyérvető lapátra borított tésztát a kemencébe helyezték egymás mellé. 2-3 óra múlva a megsült kenyeret kiszedték a fa lapáton.
  A konyhaszekrényben a 100 éves edények, falon a jellemző terítők üdítő, vicces feliratokkal. A karosláda, amely ülőrésze alatt tárolóhelyként szolgált. Mérete miatt gyakran használták alvóhelyként is. Hasonló célokat szolgálhatott szükség esetén az ágynak kihúzható asztal. Jobb oldalon a sarokban az állatok etetéséhez is használatos krumplitörő, zürbölő, majd a gyerekek etetéséhez, megőrzéséhez használt járóka látható. Minden ház kelléke a sámedli, hokedli és tároló, tulipános láda. A korabeli világítás eszköze a petróleum lámpa a falon.

  Konyha  A valódi melléképületek a hátsó udvarban. A paraszti udvarból a házi aprójószág mellett természetesen nem hiányozhatott a sertésól és gyakran az igavonónak is használt tehén vagy lóistálló. Az eke, vetőgép, járom az épület kert felőli oldalánál látható. A melléképületek főképpen az állatok és élelmük, szerszámok tartására szolgáltak. Ezeket az eszközöket igyekeztünk összegyűjteni és bemutatni a látogatóknak. A kubikus taligával sokan járták az országot építeni a szocializmusban a községből. A ló és tehéntartás eszközei mellett cserépedények, ivókancsók találhatók a tárlóban. Itt az állattartás és a mezőgazdasági munka biztosította a megélhetést a férfiaknak, ha nem ingáztak a fekete vonattal a vas és acél országának felépítésére.

  Szerszámok


  Az asszonyok a ház körüli munka mellett szőttek-fontak, a gyerekeket nevelték és keresztszemes kézimunkával egészítették ki a jövedelmet, hétvégén várták haza a férjüket. Akkoriban a felnőtt munkaképes férfiak vagy itthon a mezőgazdaságban dolgoztak vagy 10-12 órás vonatozás után hat napon át az ország közepén a vas és acél országának alapjait építették, gyakran kubikosként. A csűrben a szövés-fonás eszközei, lejjebb a lőcsös szekér, vetőgép, eke, borona és mezőgazdasági eszközök láthatók.

  A kertben budi, méhkaptár és a méhészkedés eszközei vannak elhelyezve. A kertet termelésre, rendezvényekre kívánjuk használni vagy nyári táborozásra kempingezni várjuk Önöket és gyermekeiket. Igényesebb látogatóinknak vendégházak kínálnak a községben szálláshelyet. Az út másik oldalán szemben található a látványtár.

  A tájházzal szemben berendezésre kerül a látványtár, amely a cserépmúzeumot és az egyháztörténeti kiállítást a lámpamúzeumot, temetkezési emléktárgyakat foglalja magába. Dr Gulyás József nyugdíjas állatorvos, a Tarnanémeti Rendőrmúzeum alapítója fél évszázados gyűjtőmunkájának ismét egy jelentős részét adta át a községnek kiállításra, bemutatásra. Az út másik oldalán megtekinhető kifestett házban - a berendezett Vám, rendvédelmi és hadtörténeti kiállítás tárgyai után - közel 500 darab cserépedényből álló gyűjteményt a község lakóiból alakult lelkes csoport napokig tisztogatta, válogatta, restaurálta és a felújított családi házban kiállításhoz rendezte.

  Látványtár háza


  A melléképületek helyén további bemutatótermeket találunk. Eredeti terveink szerint itt a Büdy vár feltárásakor megtalált kincseket kívántuk, kívánjuk kiállítani. Az ásatások azonban pénz hiányában félbe maradtak. Feltárás közben kénytelenek voltunk belátni, ha nem követi párhuzamosan az állagmegóvás a munkákat több kárt okozunk, mint amennyi eredménye lesz a tevékenységünknek. A haszon azonban nem marad el, mert a vár feltárásával egyre csodálatosabban tárul elénk a múltunk egy darabja. Választ kaptunk a bejárat, a 3 vagy 4 bástya kérdésre és kiderült, hogy valóban fantáziarajz a Soós féle, vagy a kézimunkákon látható, hiszen a sarkokon található kőcsomók a fal omladékai, nem bástyák. Továbbra is reménykedünk a feltárás, felújítás megvalósíthatóságában és ebben sokat segít az idelátogatók öröme. Amíg nincs hazai kincs a tárlókba, addig több száz darabból álló lámpamúzeumot, külön a katolikus és református egyházi tárgyakból, papi ruhákból, bibliákból és imakönyvekből álló egyháztörténeti kiállítást tekinthető meg. Külön szobában helyi alkotók festményeit, faragásait tárjuk az érdeklődők elé.


Copyright(c) Dr. Berényi László
Designed by: www.alltemplateneeds.com